Uczynić tradycję bliższą uczniowskim doświadczeniom… – refleksje o współczesnym czytaniu poezji w szkole ponadpodstawowej
PDF

Słowa kluczowe

tradition
perception of lyrics
reading experience
Polish language education
poetry of Jan Kochanowski
works of Ignacy Krasicki tradycja
odbiór liryki
doświadczenie czytelnicze
nauczanie języka polskiego
poezja Jana Kochanowskiego
Dzieła Ignacego Krasickiego

Jak cytować

Karkut, D. (2021). Uczynić tradycję bliższą uczniowskim doświadczeniom… – refleksje o współczesnym czytaniu poezji w szkole ponadpodstawowej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 12(330), 350–365. https://doi.org/10.24917/20820909.12.24

Abstrakt

The subject of the articleis to discuss the problem of reading poetry in the changing educational reality. As research material, I used the statements made by students on how to work with poetica Texas Turing Polish language lessons in secondary school as well as testimonies of the reception of the works of Jan Kochanowski and Ignacy Krasicki, taking into account the experiences of contemporary teenagers, collected in questionnaires. 

https://doi.org/10.24917/20820909.12.24
PDF

Bibliografia

Bakuła K., Całe tomy wierszy na jednej lekcji, [w:] Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką, red. K. Biedrzycki, A. Janus-Sitarz, Kraków 2012, s. 258–273.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bortnowski S., Scenariusze półwariackie, czyli poezja współczesna w szkole, Warszawa 1997.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Budrewicz Z., Odbiorca szkolnej lektury jako podmiot doświadczający, [w:] Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką, red. K. Biedrzycki, A. Janus-Sitarz, Kraków 2012, s. 63–74.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Chrząstowska B., Współczesne czytanie poezji w szkole, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” 1994, nr 29, s. 97–111.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury, red. K. Biedrzycki, A. Janus-Sitarz, Kraków 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Gajak-Toczek M., Poezja najnowsza w świadomości licealistów. O kilku spotkaniach z wierszami Marcina Świetlickiego, [w:] Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, t. II, red. K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, Kraków 2014, s. 283–297.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Głowiński M., Świadectwa i style odbioru, [w:] tegoż, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977, s. 116–138.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jaskółowa E., Szkolne i krytyczne „doświadczanie” poezji, [w:] Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką, red. K. Biedrzycki, A. Janus-Sitarz, Kraków 2012, s. 286–293.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jaskółowa E., Trudne lekcje poezji, [w:] Trudne lekcje języka polskiego. Ku rozwiązaniom praktycznym, red. A. Handzel, A. Janus-Sitarz, A. Kania, A. Kulig, Kraków 2015, s. 125–138.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kaczyńska E., Bariera języka w nauczaniu literatury staropolskiej, [w:] Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, t. II, red. K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, Kraków 2014, s. 319–328.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kucharska-Babula A., „Grające” lektury dla młodych muzyków. O oczekiwaniach czytelniczych w ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, Rzeszów 2019.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kulig A., Literatura dawna a uczeń współczesny – przyczyny i sposoby pokonywania obcości czytelniczej, [w:] Edukacja polonistyczna wobec innego, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2014, s. 174–185.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Leszczyński G., Bunt czytelników. Proza inicjacyjna netgeneracji, Warszawa 2010, s. 129.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Myrdzik B., Wpływ doświadczenia na proces lektury czytelnika. Refleksje dydaktyczne, [w:] Przestrzenie rzeczywiste i wyobrażone. Metodyczny wielogłos o różnych przestrzeniach, red. B. Myrdzik, I. Morawska, M. Latoch-Zielińska, Lublin 2016, s. 15–25.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Myrdzik B., Poezja Zbigniewa Herberta w recepcji maturzystów, Lublin 1992.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Nowak H., Jak polubić poezję? Ustroń 2001.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ogłoza E., Z zagadnień recepcji młodopolskiej liryki symbolicznej przez uczniów szkoły średniej, „Dydaktyka Literatury”, t. IV, 1981, s. 117–128.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Poezja w szkole średniej, red. E. Kram-Mikoś, Warszawa–Kraków 1995.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szacki J., Tradycja, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, red. A. Kłoskowska, s. 211.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Tradycja współcześnie – repetycja czy innowacja?, red. A. Jarmuszkiewicz, J. Tabaszewska, Kraków 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Uryga Z., Odbiór liryki w klasach maturalnych, Warszawa 1982.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia

Downloads

Download data is not yet available.