Rada Naukowa

prof. dr Andrea F. De Carlo (Università degli Studi di Napoli „L’Orientale”, Włochy)

prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

prof. dr hab. Jolanta Nocoń (Uniwersytet Opolski, Polska)

prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

prof. dr hab. Maciej Wróblewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

 dr hab. prof. UMCS Iwona Morawska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

doc. dr Irena Masojć (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa)

doc. dr Stanislav Štěpáník (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Republika Czeska)

prof. PaedDr. Ludmila Liptakova, CSc. (Uniwersytet w Preszowie, Słowacja)

Assoc. Prof. dr Zorana Opacic (Uniwersytet w Belgradzie, Serbia)

dr Dominique Ulma (Univeristé d’Angers, Francja)