Zespół redakcyjny

Redakcja 

Redaktor naczelny

dr hab. prof. UKEN Piotr Kołodziej

Z-ca redaktora naczelnego 

dr hab. prof. UKEN Danuta Łazarska

Sekretarz redakcji

dr Agnieszka Jasińska

mgr Maria Stachoń

Członkowie redakcji

dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła, prof. UKEN

dr hab. Marek Pieniążek, prof. UKEN

dr hab. Paweł Sporek, prof. UKEN

dr Katarzyna Pławecka

mgr Katarzyna Lange