Informacje dla czytelników

Redakcja zachęca czytelników do zarejestrowania się. Rejestracja umożliwi powiadamianie o kolejnych numerach czasopisma, a także tematyce planowanych tomów. Przed rejestracją czytelnicy powinni zapoznać się z Polityką prywatności.
W zakładce Bibliografia czasopisma za lata 2010-2019 znajduje się wykaz prac opublikowanych na łamach rocznika „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia”