Informacje dla bibliotekarzy

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia” to rocznik naukowy publikujący prace badawcze związane z dydaktyką języka polskiego jako przedmiotu szkolnego na wszystkich poziomach edukacji w odniesieniu do teraźniejszości, przyszłości a także w ujęciu historycznym. W czasopiśmie publikowane są także teksty podejmujące podobną problematykę w odniesieniu do dydaktyk innych języków narodowych, szczególnie języków słowiańskich.

Zakres tematyczny czasopisma: dydaktyka literatury i języka polskiego, historia dydaktyki literatury i języka polskiego; dydaktyka literatury a film, teatr, sztuki plastyczne, muzyka itd., dydaktyka języków narodowych.

Język publikacji: język polski oraz języki kongresowe.

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscypliny: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i mediach, pedagogika

Punktacja MNiSW: 100 pkt (2023)

ISSN: 2082-0909
e-ISSN: 2450-5013
Wydawca: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie