Dydaktyka polonistyczna online w czasach kwarantanny
PDF

Słowa kluczowe

literatura
język polski
metodologia
media
edukacja literature
Polish language
methodology
media
education

Jak cytować

Pieniążek, M. (2021). Dydaktyka polonistyczna online w czasach kwarantanny. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 12(330), 129–146. https://doi.org/10.24917/20820909.12.9

Abstrakt

In the paper I discuss the most important trends observed in teaching the Polish language in online TV lessons during the quarantine period. Polish lessons during the Covid-19 pandemic are an important source of knowledge about methodological and didactic trends in Polish schools. They enable the study of contemporary educational habits, as well as ways of their mediatization. Remote education engages teachers and students differently than classroom lessons. I am askingif it creates new didactic perspectives or if it turns out to be just a prosthesis of a traditionally functioning school. I make an analytical review of online Polish language lessons for secondary schools of April, May and June 2020. I note that during the pandemic, an attractive and functional approach to distance learning was not developed, but one methodological tendency was highlighted, namely presentismand providing information. 

https://doi.org/10.24917/20820909.12.9
PDF

Bibliografia

Buchner A., Majchrzak M., Wierzbicka M., Edukacja zdalna w czasie pandemii. Raport z badań, Warszawa 2020, https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna/ [dostęp: 08.09.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ciołkiewicz P., Telewizja a sfera publiczna, „Media, Kultura, Społeczeństwo” 2006, nr 1, s. 67–86.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dancewicz M., Performans postmedialny. Współczesny kontekst technologiczny działań performatywnych, Wrocław 2019.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kowalski J., Eksperci o „Szkole z TVP”: pospolite ruszenie nie może dobrze działać, hejt wobec nauczycieli niesłuszny, Wirtualnemedia.pl, https://www.wirtualnemedia.pl/ artykul/szkola-z-tvp-lekcje- nauczyciele-opinie-pospolite-ruszenie-nie-moze- dobrze-dzialac-hejt-wobec- nauczycieli-niesluszny [dostęp: 10.10.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, język polski – liceum, Kanał Youtube, 168 odcinków: https://www.youtube.com/ playlist?list= PLpWWN9TTWabS94G4DEop8NA2PVh3hoLtb [dostęp: 08.01.2021].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kwiatkowska-Ratajczak M., Kulturowe DNA – permanentna zmiana i polonistyczne praktyki inicjacyjne, [w:] Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość, red. M. Marzec-Jóźwicka, A. Karczewska, S.J. Żurek, Lublin 2019, s. 59–69.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

McLuhan M., Wybór tekstów, red. E. McLuhan, F. Zingrone, przeł. Ewa Różalska, J.M. Stokłosa, Poznań 2001.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Pieniążek M., Polonistyka performatywna. O humanistycznych technologiach wytwarzania światów, Kraków 2018.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Pisarek J., Francuz P., Poznawcze i emocjonalne zaangażowanie widza w film fabularny w zależności od typu bohatera, [w:] Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej, red. P. Francuz, Lublin 2007, s. 165–188.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ptaszek G., Edukacja medialna 3.0. Krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji, Kraków 2019.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Raport Ministra MEN. Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19, Warszawa 2020.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sanakiewicz M., Telewizja i performans, Kraków 2020.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Silverstone R., Media and Morality in the Rise of the Mediapolis, Polity Press, Cambridge 2006.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szkoła z TVP: klasa 1 ponadpodstawowa – nowa podstawa programowa, odcinki: https://vod.tvp.pl/website/ szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa-nowa- podstawa-programowa,47394142/ video?sezon=47462025&order= [dostęp: 08.01.2021].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szkoła z TVP: klasa 2 ponadpodstawowa, odcinki: https://vod.tvp.pl/website/ szkola-z-tvp-klasa-2-ponadpodstawowa,47394221 [dostęp: 08.01.2021].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Tabisz A., Czy lekcje języka polskiego uczą myślenia?, „Polonistyka. Innowacje” 2020, nr 11, s. 125–137.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

The Routledge Handbook of Embodied Cognition, red. L. Shapiro, London 2014.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

TV Metro, Korki.tv, https://player.pl/programy-online/korkitv-odcinki,26043 [dostęp: 08.01.2021].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wierzbicka A., Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiej, Łódź 2019.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zahavi D., You, Me and We: The Sharing of Emotional Experiences, “Journal of Consciousness Studies” 2015, nr 1–2, s. 84–101.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia

Downloads

Download data is not yet available.