„Kulturowe DNA" – w czasach pandemii
PDF

Słowa kluczowe

preferencje kulturowe uczniów szkół średnich
niezależność
upodmiotowienie
edukacja humanistyczna cultural preferences of high school students
independence
empowerment
humanities education

Jak cytować

Kwiatkowska-Ratajczak, M. (2021). „Kulturowe DNA" – w czasach pandemii. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 12(330). Pobrano z https://didactica.uken.krakow.pl/article/view/8988

Abstrakt

This outline is dedicated to the reconstruction of an individual cultural code of high school students, who, due to the 2020 lockdown, were forced to self-isolate from peers and limit their school activity to online contacts. Based on the analysis of students’ written assignments, the author discusses what builds their identity and impacts the outlook on the world, as well as reconstructs youth’s beliefs regarding the role of old and contemporary, elitist and popular art. The study indicates the spheres of life important to young people, documents their understanding of how being apart, they can still demonstrate care of others, and emphasises the significance of students’ independence and benefits arising from recognition of their empowerment. The statements of high school girls and boys quoted by the researcher inspire further reflections on both the objectives of humanities education and the means of their implementation. 

PDF

Bibliografia

Archipelag (nie tylko) dobrych myśli, zebrał i opracował M. Ratajczak, Poznań 2020.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce później nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kasprzak P., Kłakówna Z.A., Kołodziej P., Regiewicz A., Waligóra J., Edukacja w czasach cyfrowej zarazy, Toruń 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kłakówna Z.A., Przymus i wolność. Projektowanie procesu kształcenia kulturowej kompetencji, Kraków 2003.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Krastev I., Nadeszło jutro. Jak pandemia zmienia Europę, przeł. M. Sutkowski, Warszawa 2020.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kwiatkowska-Ratajczak M., Docenić szkołę. Dydaktyczna teoria i metodyczna praktyka, Poznań 2021.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kwiatkowska-Ratajczak M., „Kulturowe DNA” – permanentna zmiana i polonistyczne praktyki inicjacyjne, [w:] Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość, red. M. Marzec-Jóźwicka, A. Karczewska, S.J. Żurek, przy współpracy M. Nowak, Lublin 2019, s. 59–69.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Markowski M.P., Pochwała kolacji, „Tygodnik Powszechny” 2020, nr 15, s. 118–122.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Nowicka-Franczak M., Nowa normalność, stara wyobraźnia, „Tygodnik Powszechny” 2020, nr 36, s. 78–81.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Tarczyński P., Czytanie QAnonu, „Tygodnik Powszechny” 2020, nr 39, s. 16–19.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Tischner J., Filozofia dramatu, Kraków 1998.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wierzbicki P., Entuzjasta w szkole, Warszawa 1977.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Žižek S., Pandemia! Covid-19 trzęsie światem, przeł. J. Maksymowicz-Hamann, Warszawa 2020.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia

Downloads

Download data is not yet available.