Światła małego miasta. O doświadczaniu i opisywaniu małomiasteczkowości
PDF

Słowa kluczowe

Podsiadło
geokrytyka
geopoetyka
warsztaty Podsiadło
geocritical
geopoetics
workshops

Jak cytować

Szoska, M. (2021). Światła małego miasta. O doświadczaniu i opisywaniu małomiasteczkowości. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 12(330), 376–388. https://doi.org/10.24917/20820909.12.26

Abstrakt

The album „Małomiasteczkowy” was released in 2018. Immediately, it became a summer hit. The author of the song is Dawid Podsiadło, the young artist who builds his career consciously. Despite the fact that he creates popular music, he may be referred to as an “author” as he writes his lyrics. Moreover, his concerts are like happenings, Podsiadło touches upon contemporary geopolitical problems.

In her article, Maria Szoska proves that the remarkable popularity of the song contributed to a change in the understanding of the word “małomiasteczkowy” (provincial). The article describes the workshop for high school students. The workshop was a part of the project Zdolni z Pomorza. The concept of the classes was inspired by Sylwia Chutnik’s interpretation of Podsiadło’s song published in one of the popular tabloids. In her research, Maria Szoska put the emphasis on the provincial figure seen by the high school students. Geocritical categories were applied both to the lyrics and the music video, then the students’ interpretative abilities were probed. The results of the experiment show that the definition available in the dictionaries is no longer adequate as the difference between the centre and the outskirts is not obvious anymore. Therefore, we are able to witness the semantic shifts. Podsiadło’s album proves the active performance of the word, as well as the space affecting human live. 

https://doi.org/10.24917/20820909.12.26
PDF

Bibliografia

Bal M., Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, przeł. M. Bucholc, Warszawa 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. W. Browarny, D. Lisak-Gębala, E. Rybicka, Kraków 2015.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Chaciński B., Całkiem wyjątkowy. Recenzja płyty Dawida Podsiadły, 2018, https://www.polityka.pl/ tygodnikpolityka/kultura/muzyka/ 1767426,1,recenzja-plyty- dawid-podsiadlo- malomiasteczkowy.read [dostęp: 2.10.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Chaciński B., Czego mnie nauczył koncert Dawida i Taco, 2019, https://polifonia.blog.polityka.pl/ 2019/09/30/ czego-mnie-nauczyl-koncert-dawida-i-taco/ [dostęp: 11.12.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Collot M., De la geopoétique, [w:] L’habiter dans sa poétique prèmiere, sous la direction de A. Berque, A. de Biase, Ph. Bonnin, Paris 2008, s. 312.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Frankiewicz P., Pop-Conrad Festival, 2018, https://dodziela.com.pl/2018/10/29/ pop-conrad-festival- 2018-i-targi-ksiazki-w- krakowie-fotorelacja/ [dostęp: 10.11.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

https://synonim.net/synonim/małomiasteczkowy [dostęp: 1.11.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jak współistnieją umarli i żywi? 4.30 Dawida Podsiadły, [w:] Trudna obecność. Film w edukacji polonistycznej a interpretacja, Gdańsk 2019, s. 187–195.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Korpus Języka Polskiego, https://sjp.pwn.pl/korpus/zrodlo/ Smacznego;667,1;42255.html [dostęp: 1.11.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Latour B., Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, przeł. K. Arbiszewski, A. Derra, Kraków 2010, s. 284–287.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Leśniakowska M., Czego chce architektura?, [w:] Znaczenia architektury/architektura znaczeń, red. M. Omilanowska, Gdańsk 2019, s. 27–72.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Melosik Z., Mass media, tożsamość i rekonstrukcja kultury współczesnej, [w:] Media. Edukacja. Kultura. W stronę edukacji medialnej, red. W. Skrzydlewski, S. Dylak, Poznań–Rzeszów 2012, s. 32–49.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Nowaczewski A., rec. W. Chmielewski, Belweder gryzie w rękę, https://instytutksiazki.pl/ literatura,8,recenzje,25, klubowiczow,1,belweder- gryzie-w-reke,16.html, 2017 [dostęp: 12.11.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rybicka E., Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014, s. 92–93.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sławek T., Adres i wędrówka. Szkic oikologiczny, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego” 2014, nr 24, s. 65–76.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Springer F., Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast, Kraków 2016, s. 298.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Stankiewicz P., Małomiasteczkowy, 2019, https://przekroj.pl/spoleczenstwo/malomiasteczkowy-piotr-stankiewicz [dostęp: 2.11.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Światła małego miasta. Raport, https://www.swiatlamalegomiasta.pl [dostęp: 1.10.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

White K., Zarys geopoetyki, przeł. A. Czarnacka, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2011, nr 2, s. 7–25.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zaremba Ł., Bilbord, [w:] Kultura wizualna w Polsce, t. II: Spojrzenia, red. I. Kurz i in., Warszawa 201, s. 12–22.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia

Downloads

Download data is not yet available.