„Kocha, lubi, szanuje – nie chce, nie dba, żartuje”... Uczeń klasy pierwszej liceum i technikum w relacji do lektury obowiązkowej w szkole podstawowej (raport z diagnozy)
PDF

Słowa kluczowe

reading matter
canon
reading
diagnosis lektura
kanon
czytanie
diagnoza

Jak cytować

Grzegórzek, M. (2021). „Kocha, lubi, szanuje – nie chce, nie dba, żartuje”. Uczeń klasy pierwszej liceum i technikum w relacji do lektury obowiązkowej w szkole podstawowej (raport z diagnozy). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 12(330), 313–324. https://doi.org/10.24917/20820909.12.21

Abstrakt

The article presents the results of a survey (concerning the reading experience of the canon) conducted among students of four first grades of secondary school (one grade of high school divided into elementary and advanced levels, and three classes of technical secondary school).

The research was part of the initial diagnosis of the first and second year of graduates of the reformed primary school at the threshold of secondary school (in 2019/2020 and 2020/2021). Students declared reading compulsory reading books in grades 7-8 of primary school according to the scale: I have read all / excerpts / abstract / not at all / don’t remember.

The results show not only the respondents’ reading preferences, but also their specific strategies of “acquiring” the content of the obligatory texts and their attitude towards compulsory reading in general. They also allow to pose questions about the literary competences of the graduates of the reformed elementary school at the start of the next stage of education. Scientific studies in the field of reading were used as a context, including the latest results of surveys among teachers on reading books by elementary school students prepared by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (2020).

https://doi.org/10.24917/20820909.12.21
PDF

Bibliografia

Dukaj J., Po piśmie, Kraków 2019.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Janus-Sitarz A., Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole. Konstatacje. Oceny. Propozycje, Kraków 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Janus-Sitarz A., W poszukiwaniu czytelnika. Diagnozy, inspiracje, rekomendacje, Kraków 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kaniewski J., Koncepcja egzaminu maturalnego a kształcenie polonistyczne. Konstrukcja tematów i kryteria oceniania prac pisemnych na tzw. nowej maturze, Poznań 2007.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Koziołek R., Do czego służy kanon lektur szkolnych, „Gazeta Wyborcza”, 12 czerwca 2014, https://wyborcza.pl/piatekekstra/1,129155,16145447,Do_czego_sluzy_kanon_lektur_szkolnych.html [dostęp: 30.10.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kryda B., Klasyka literacka w odbiorze uczniów, [w:] Zjazd Polonistów 1995. (Zagadnienia edukacyjne), red. B. Chrząstowska, Z. Uryga, Kraków 1995, s. 51–59.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Leszczyński G., Zestaw lektur: fabryka analfabetów, [w:] Nowoczesność w polonistycznej eduk@cji. Pytania, problemy, perspektywy, red. A. Pilch, M. Trysińska, Kraków 2013, s. 101–118.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Melosik Z., Kultura instant: paradoksy pop-tożsamości, „Dydaktyka Literatury” 2004,
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

T. 24, s. 67–81, http://zbc.uz.zgora.pl/Content/50915/6_melosik_kultura.pdf [dostęp: 30.10.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Myrdzik B., Zrozumieć siebie i świat. Szkice i studia o edukacji polonistycznej, Lublin 2006.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Język polski, (paginowany plik pdf), https://www.ore.edu.pl/ wp-content/uploads/ 2018/03/podstawa- programowa-ksztalcenia-ogolnego-z- komentarzem. -szkola-pod-stawowa-jezyk- polski.pdf [dostęp: 20.07.2019].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sporek P., W stronę lektury. Propozycje tekstów do opracowania lekcyjnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, Kraków 2017.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Straus G., Czytanie książek u progu liceum, Warszawa 2002.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Straus G., Modelowi sukcesorzy, indywidualiści, eklektycy, Warszawa 2005.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Uryga Z., Odbiór liryki w klasach maturalnych, Warszawa–Kraków 1982.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wyniki ankiet na temat czytania przez uczniów lektur szkolnych, https://gwo.pl/wyniki-ankiet-na-temat-czytania-przez-uczniow-lektur-szkolnych-p4672 [dostęp: 01.03.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zasacka Z., Czytelnictwo dzieci i młodzieży, Warszawa 2014.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia

Downloads

Download data is not yet available.