"Czas lektury, to czas przyszły niedokonany" - doświadczeniowa gramatyka czytania literatury w szkole według Krystyny Koziołek
PDF

Słowa kluczowe

brak

Jak cytować

Grzegórzek, M. (2018). "Czas lektury, to czas przyszły niedokonany" - doświadczeniowa gramatyka czytania literatury w szkole według Krystyny Koziołek. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 9(259), 308–313. Pobrano z https://didactica.uken.krakow.pl/article/view/5682
PDF

Bibliografia

brak

Downloads

Download data is not yet available.