Jak słucha ósmoklasista? Próba diagnozy
PDF

Słowa kluczowe

listening skills
Polish language as a mothertongue
diagnosis
primary school sprawność słuchania
język polski jako ojczysty
diagnoza
szkoła podstawowa

Jak cytować

Chyb-Winnicka, M. (2021). Jak słucha ósmoklasista? Próba diagnozy. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 12(330), 444–464. https://doi.org/10.24917/20820909.12.31

Abstrakt

The aim of this article is an attempt to give an answer the question: What is the level of listening skills of the students who come to post-primary school? The author presents the results of research that she carried out using authorial listening comprehension texts. The research involved a group of 162 eighth grade students from four primary schools in Opole. The data obtained from this research show that eighth-graders demonstrate an average level of listening skills, there fore schools should take preventive measures aimed at in creasing the effectiveness of auditory perception.

https://doi.org/10.24917/20820909.12.31
PDF

Bibliografia

Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor R.F., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, przeł. G. Skoczylas, Poznań 2006.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Aitchison J., Ssak, który mówi. Wstęp do psycholingwistyki, przeł. M. Czarnecka, Warszawa 1991.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., Tekstologia, Warszawa 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Chyb M.U., Efektywne słuchanie w języku polskim jako ojczystym – diagnoza i profilaktyka. Niepublikowana praca doktorska napisana pod kierunkiem Jolanty Nocoń, Opole 2021 [dostępna w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Chyb M.U., Krótka historia rozwijania umiejętności słuchania na lekcjach języka polskiego, „Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia” 2018, nr 9, s. 272–291.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Chyb M.U., Sprawności receptywno-produktywne w kształceniu sprawności słuchania, „Kształcenie Językowe” 2017, s. 29–30.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Chyb M.U., Tabisz A., Taksonomie sprawności słuchania i mówienia w języku polskim jako ojczystym [tekst w druku].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dunaj B., Przybylska R., Sikora K., Język na co dzień, [w:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999, s. 227–251.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dziewiecki M., Psychologia porozumiewania się, Kielce 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Hörmann H., Z zagadnień procesu rozumienia, przeł. M. Witkowski, [w:] Znaczenie i prawda. Rozprawy semiotyczne, red. J. Pelc, Warszawa 1994, s. 93–101.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Niemierko B., Pomiar wyników kształcenia, Warszawa 1999.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Piekot T., Maziarz M., Styl „plain language” i przystępność języka publicznego jako nowy kierunek w polskiej polityce językowej, „Język a Kultura” 2014, t. 24, s. 307–324.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Piekot T., Zarzeczny G., Prosta polszczyzna, „Przegląd Uniwersytecki” 2013, nr 4, s. 26–28.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Język polski, https://www.ore.edu.pl/ wp-content/uploads/2017/05/ jezyk-polski.-pp-z-komentarzem. -szkola-podstawowa.pdf [dostęp: 3.01.2021].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła ponadpodstawowa: liceum ogólnokształcące, technikum oraz branżowa szkoła I i II stopnia. Język polski, https://www.ore.edu.pl/ wp-content/plugins/ download-attachments/ includes/download.php?id= 23135 [dostęp: 3.01.2021].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Seretny A., Lipińska E., ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków 2005.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Starzec A., Styl popularnonaukowy – styl dyskursu popularnonaukowego, [w:] Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków 2013, s. 71–110.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wilkoń A., Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 2000.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wykaz źródeł internetowych
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

http://etraveler.pl [dostęp: 26.10.2019].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

http://palkiewicz.com [dostęp: 26.10.2019].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

https://pl.wikipedia.org/wiki/Andamanie [dostęp: 26.10.2019].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

http://www.moc2.pl/cytaty/twoj-geniusz-rozblysnie/ [dostęp: 26.10.2019].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

https://piekne-cytaty.7web.pl/obrazek/2385 [dostęp: 26.10.2019].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

https://sjp.pwn.pl/sjp/kultura;2565197.html [dostęp: 8.01.2021].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

https://www.lifeorlove.com [dostęp: 26.10.2019].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom/5828,Opowiesci-ludow-swiata [dostęp: 8.01.2021].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

https://www.temysli.pl/59945/Wszystkie_nasze_marzenia_maja_szanse_sie.html [dostęp: 26.10.2019].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

https://www.youtube.com/watch?v=chMfJ7g7cZk [dostęp: 8.01.2021].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia

Downloads

Download data is not yet available.