Dlaczego warto czytać Herberta? Z badań nad szkolną recepcją poezji… w klasach pierwszych zreformowanego liceum
PDF

Słowa kluczowe

Herbert
poetry
reception
teenage readers Herbert
poezja
recepcja
nastoletni czytelnicy

Jak cytować

Łazarska, D. (2021). Dlaczego warto czytać Herberta? Z badań nad szkolną recepcją poezji… w klasach pierwszych zreformowanego liceum. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 12(330), 325–337. https://doi.org/10.24917/20820909.12.22

Abstrakt

Why is it worth reading poems by Zbigniew Herbert also with the students of 1st-year classes of reformed high school? In order to find answers to such questions, the author of the article refers, among other things, to current information from Ministry of National Education and focuses her attention on reflections by writers and literature scholars, which point out the value of reading Herbert’s poetry. In addition, she presents selected results of empirical research. The latter allow diagnosing why, according to high school students of 1st year, it is worth reading the works written by the poet. In view of the gathered material, she draws final conclusions.

https://doi.org/10.24917/20820909.12.22
PDF

Bibliografia

Borowczyk J., Mistrz i uczniowie, [w:] Czytanie Herberta, red. P. Czapliński, P. Śliwiński, E. Wiegandt, Poznań 1995, s. 255–270.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Franaszek A., Czytanie Herberta, Poznań 1995.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Franaszek A., Herbert. Pan Cogito. Biografia II, Kraków 2018.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Gorczyńska R., Sztuka empatii. Rozmowa ze Zbigniewem Herbertem, „Zeszyty Literackie” 1999, nr 68, s. 156–165.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jaskółowa E., Niespieszna lektura poezji, [w:] Lektury w ręku nauczyciela. Perspektywa polska i zagraniczna, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2019, s. 41–53.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Koryś I., Chymkowski R., Stan czytelnictwa w Polsce w 2018 roku. Wstępne wyniki, https://www.bn.org.pl/download/document/1553593649.pdf [dostęp: 02.09.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kozioł U., Zaproszenie do gry, [w:] Poeci czytają Herberta, zebrał i oprac. A. Franaszek, Kraków 2009, s. 82–87.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kwiatkowski J., Imiona prostoty, [w:] Poznawanie Herberta, wybór i wstęp A. Franaszek, Kraków 1998, s. 36–48.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lebioda D.T., Dzieci Pana Cogito, „Studia Filologiczne” 1996, z. 40, s. 165–184.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Maj B., Mój prywatny epizod, [w:] Poeci czytają Herberta, zebrał i oprac. A. Franaszek, Kraków 2009, s. 49–56.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mikołajczak M., Wstęp, [w:] Z. Herbert, Wybór poezji, Wrocław 2018, s. LXIX–LXXXVI.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Myrdzik B., Poezja Herberta w recepcji maturzystów, Lublin 1992.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Poeci czytają Herberta, zebrał i oprac. A. Franaszek, Kraków 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Przyboś J., Nowy zbiór Herberta, „Przegląd Kulturalny” 1957, nr 42.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, Dz. U., 2 marca 2018, poz. 467.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Valles A., Samogłoska A, przeł. M. Heydel, [w:] Poeci czytają Herberta, zebrał i oprac. A. Franaszek, Kraków 2009, s. 13–19.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Venclova T., Nasz czas migoce, prześwieca się przez historię, [w:] Poeci czytają Herberta, zebrał i oprac. A. Franaszek, Kraków 2009, s. 110–117.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wyszyńska K., Sukcesorzy Pana Cogito, Katowice 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zagajewski A., Niejasne przesłanie, [w:] Poeci czytają Herberta, zebrał i oprac. A. Franaszek, Kraków 2009, s. 163–171.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia

Downloads

Download data is not yet available.