Personalizacja w kształceniu polonistycznym. Potrzeby, dylematy, dobre praktyki
PDF

Słowa kluczowe

personalizacja
nauczanie literatury i języka polskiego
potrzeby dydaktyki personalization
Polish literature and language education
didactic needs

Jak cytować

Janus-Sitarz, A. (2021). Personalizacja w kształceniu polonistycznym. Potrzeby, dylematy, dobre praktyki. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 12(330), 33–41. https://doi.org/10.24917/20820909.12.3

Abstrakt

The article presents problems related to the individual educational needs of secondary school students in the field of Polish language education, as well as teachers’ dilemmas regarding the reconciliation of the implementation of curriculum requirements with the support that students expect from them. The author presents selected methods of personalizing the educational process developed by Polish language teachers participating in the project „Professional Polish teacher. Practice and personalization” at the Faculty of Polish Studies of the Jagiellonian University.

https://doi.org/10.24917/20820909.12.3
PDF

Bibliografia

Grabska N., Polonistyczna zasada indywidualizacji. Studium teoretyczno-empiryczne, Lublin 2017.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Każdy uczeń jest ważny. Indywidualizacja na lekcji języka polskiego, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2017.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Marzec-Jóźwicka M., Indywidualizacja kształcenia literackiego w szkole średniej. Model zadaniowy, Lublin 2018.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

„Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja” Wydziału Polonistyki UJ: https://profesjonalnypolonista.uj.edu.pl/narzedzia
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sarnat-Ciastko A., Tutoring w polskiej szkole, Warszawa 2015.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Tutoring, praktyka, studia przypadków, red. P. Czekierda, B. Fingas, M. Szala, Warszawa 2018.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia

Downloads

Download data is not yet available.