Jak dokonać autoryzacji tego czasopisma poprzez ORCID ID?

Drodzy Autorzy!

Niniejszy system OJS umożliwia permanentną autoryzacje prac opublikowanych w tym czasopismie za pomocą konta ORCID. Dzięki jednkrotnemu przejściu procedury uzyskacie Panstwo następujące korzyści:

- automatyczną autoryzację wszystkich publikowanych prac,

- automatyczną aktualizację profilu ORCID,

- wyświetlanie ORCID w metadanych czasopisma,

Zamieszczony niżej zrzut ekranowy pokazuje, gdzie można taką procedurę rozpocząć. 

Dziękujemy za współpracę. 

 

orcid1.png