Tom 13 czyli Dydaktyka języka polskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego – teraźniejszość i przyszłość

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem naszego pisma. Tym razem w całości poświęcone jest ono nauczaniu języka polskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego.