Recenzenci

prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

prof. dr hab. Ewa Jaskółowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

prof. dr hab. Jerzy Kaniewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)

prof. dr hab. Barbara Myrdzik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr hab. prof. UŁ Małgorzata Gajak-Toczek (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. prof. UR Dorota Karkut (Uniwersytet Rzeszowksi)

dr hab. prof. UR Urszula Kopeć (Uniwersytet Rzeszowski)

dr hab. prof. UMCS Małgorzata Latoch-Zielińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr hab. prof. UWr Dorota Michułka (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. prof. IBL PAN Agata Roćko (Instytut Badań Literackich PAN)

dr hab. prof. UKW Agnieszka Rypel (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

dr hab. prof. UPH Beata Walęciuk-Dejneka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

dr hab. Ewa Ogłoza (Uniwersytet Śląski w Katowicach)