"Non omnis moriar..." - czyli wspominania serdeczne Profesor Haliny Kosętki
PDF

Jak cytować

Pławecka, K. (2015). "Non omnis moriar." - czyli wspominania serdeczne Profesor Haliny Kosętki. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 5(161), 167–169. Pobrano z https://didactica.uken.krakow.pl/article/view/2039

Abstrakt

Wspomnienie o długoletnim pracowniku Uniwersytetu Pedagogicznego, współorganizatorce Jesiennej Szkoły Dydaktyków Literatury i języka Polskiego.
PDF

Downloads

Download data is not yet available.