Jak mówić i czytać o Zagładzie? Metodyczne wątpliwości polonisty
PDF

Słowa kluczowe

Holokaust
dydaktyka
literatura Holokaustu

Jak cytować

Wójcik-Dudek, M. (2015). Jak mówić i czytać o Zagładzie? Metodyczne wątpliwości polonisty. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 4(140), 246–255. Pobrano z https://didactica.uken.krakow.pl/article/view/2007

Abstrakt

Autorka artykułu „Jak mówić i czytać o Zagładzie? Metodyczne wątpliwości polonisty” rozważa możliwości mówienia o Holokauście na lekcjach języka polskiego. Wyraża obawę, że szkolne mówienie o Holokauście często sprowadza się do wyboru pewnej estetyki wzmocnionej nie do końca przemyślanymi wskazówkami metodycznymi. Autorka proponuje, aby uczenie o Holokauście na lekcjach polskiego nie było jedynie aktem przekazywania, ale przede wszystkim udostępnianiem wiedzy, i to nie spójnej wizji i gotowych odpowiedzi, ale kryzysu i milczenia. Wydaje się, że polonistyczny kod jest bezradny, uczy przecież opanowania i rozumienia tekstów kultury, stosowności i formy, a Holokaust jest historią traumy, historią braku kontroli, braku opanowania.

PDF

Bibliografia

Alphen E., Zabawa w Holokaust, przeł. Bojarska K., [w:] „Literatura na Świecie”2004, nr 1-2.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bonowicz W., Lekcja pierwsza, „Tygodnik Powszechny” 2011, nr 45.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Czapliński P., Zagłada jako wyzwanie dla refleksji o literaturze, „Teksty Drugie” 2004, nr 5.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

DeKoven Ezrahi S., Holocaust a zmieniające się granice sztuki i historii, przeł. M. Michalski, „Literatura na Świecie” 2004, nr 1-2.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Goślicki J., Słówko o „rozpaczy zorganizowanej”, „Dekada Literacka” 1995, nr 1.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kertesz I., Los utracony, przeł. K. Pisarska, Warszawa 2004.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Krall H, Dramaturgia uczuć, „Gazeta Wyborcza” 13 IV 1997.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Janion M., Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie, Warszawa 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jankowska A., I love koszer, „Przekrój” 2011, nr 43.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Łoś B., Sinulingga D., Żurek S.J., W drodze do gazu… czy i jak mówić dziś o Holokauście na lekcjach języka polskiego, „Język Polski w Szkole Średniej” 2000, r. XV nr 1.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Milchman A., Rosenberg A., Eksperymenty w myśleniu o Holocauście. Auschwitz, nowoczesność i filozofia, przeł. Krowicki L., Szacki J., Warszawa 2003.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Myśliwiec R., Recepcja utworów o holokauście, „Polonistyka” 2000, nr 7.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wantuch W., Pożydowskie, czyli czyje?, „Polonistyka” 2005, nr 6.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Polacy i Żydzi. Poradnik nauczyciela, red. A. Żbikowski, Warszawa 2008.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rosenfeld A., Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu, przeł. B. Krawcowicz, Warszawa 2003,
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szuchta R., Trojański P., Holokaust – zrozumieć dlaczego, Warszawa 2003.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ziębińska-Witek A., Holocaust. Problemy przedstawiania, Lublin 2005, s. 92.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Downloads

Download data is not yet available.