Janus-Sitarz, Anna. „Personalizacja W kształceniu Polonistycznym. Potrzeby, Dylematy, Dobre Praktyki”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia 12, no. 330 (grudzień 16, 2021): 33–41. Udostępniono lipiec 24, 2024. https://didactica.uken.krakow.pl/article/view/8835.