Janus-Sitarz, A. „Personalizacja W kształceniu Polonistycznym. Potrzeby, Dylematy, Dobre Praktyki”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, t. 12, nr 330, grudzień 2021, s. 33-41, doi:10.24917/20820909.12.3.