Kaniewski, J. „Niemożliwa Ale niezbędna? – wokół Informacji Historycznoliterackiej W Szkole średniej”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, t. 12, nr 330, grudzień 2021, s. 19-32, doi:10.24917/20820909.12.2.