Jasińska, A. „Jak objaśniać Gramatykę uczącym Się języka Polskiego Jako Obcego”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, t. 7, nr 223, listopad 2017, s. 67-78, https://didactica.uken.krakow.pl/article/view/3861.