[1]
A. Janus-Sitarz, „Personalizacja w kształceniu polonistycznym. Potrzeby, dylematy, dobre praktyki”, Studia ad Didacticam SAD, t. 12, nr 330, s. 33–41, grudz. 2021.