Grzegórzek, M. (2021) „«Kocha, lubi, szanuje – nie chce, nie dba, żartuje». Uczeń klasy pierwszej liceum i technikum w relacji do lektury obowiązkowej w szkole podstawowej (raport z diagnozy)”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia, 12(330), s. 313–324. doi: 10.24917/20820909.12.21.