Jasińska, A. (2017) „Jak objaśniać gramatykę uczącym się języka polskiego jako obcego”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia, 7(223), s. 67–78. Dostępne na: https://didactica.uken.krakow.pl/article/view/3861 (Udostępniono: 18 maj 2024).