Janus-Sitarz, Anna. 2021. „Personalizacja W kształceniu Polonistycznym. Potrzeby, Dylematy, Dobre Praktyki”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia 12 (330):33-41. https://doi.org/10.24917/20820909.12.3.