Kaniewski, Jerzy. 2021. „Niemożliwa Ale niezbędna? – wokół Informacji Historycznoliterackiej W Szkole średniej”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia 12 (330):19-32. https://doi.org/10.24917/20820909.12.2.