Jasińska, Agnieszka. 2017. „Jak objaśniać Gramatykę uczącym Się języka Polskiego Jako Obcego”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia 7 (223):67-78. https://didactica.uken.krakow.pl/article/view/3861.