Janus-Sitarz, A. (2021). Personalizacja w kształceniu polonistycznym. Potrzeby, dylematy, dobre praktyki. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 12(330), 33–41. https://doi.org/10.24917/20820909.12.3