Jasińska, A. (2017). Jak objaśniać gramatykę uczącym się języka polskiego jako obcego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 7(223), 67–78. Pobrano z https://didactica.uken.krakow.pl/article/view/3861