(1)
Janus-Sitarz, A. Personalizacja W ksztaƂceniu Polonistycznym. Potrzeby, Dylematy, Dobre Praktyki. Studia ad Didacticam SAD 2021, 12, 33-41.