(1)
Jasińska, A. Jak objaśniać Gramatykę uczącym Się języka Polskiego Jako Obcego. Studia ad Didacticam SAD 2017, 7, 67-78.