[1]
Grzegórzek, M. 2021. „Kocha, lubi, szanuje – nie chce, nie dba, żartuje”. Uczeń klasy pierwszej liceum i technikum w relacji do lektury obowiązkowej w szkole podstawowej (raport z diagnozy). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. 12, 330 (grudz. 2021), 313–324. DOI:https://doi.org/10.24917/20820909.12.21.