[1]
Jasińska, A. 2017. Jak objaśniać gramatykę uczącym się języka polskiego jako obcego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. 7, 223 (lis. 2017), 67–78.